Automatische plaat detectie

Een sensor die een drie of vijfpunts meting uitvoert om automatisch het nulpunt en de hoekverdraaiing van de plaat te detecteren.

Het handmatig bepalen van het nulpunt en het uitlijnen van scheef liggende platen behoren met deze optie tot het verleden.

Automatische plaat detectie is beschikbaar voor:

ACTMINOR

ACTMAXOR

ACTMAJOR